พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท21/03/2018
ผู้เข้าชม7500042863
แสดงหน้า684674
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

ถวายเทียนพรรษา นครเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพและร่วม

เดินทางจาริกแสวงบุญ สร้างวิหาร พระประธาน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วันเสาร์ที่ 1  ถึง วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

ณ เมืองเชียงตุง (เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตูเมือง) รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

โดยกำหนดการดังนี้

1 ก.ค. 60
เวลา  05.00 น. พร้อมกันที่วัดสวนดอก / ออกเดินทางสู่อำเภอแม่สาย เชียงราย
เวลา  09.00 น. รับบัตรผ่านแดนไทย
(คณะญาติธรรมที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร รถรับที่สถานี)
เวลา  09.30 น. ออกเดินสู่เมืองนครเชียงตุง
 เวลา  11.30 น. แวะพักผ่อน ที่เมืองพะยาก
เวลา  16.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง/ นมัสการพระเจ้าหลวง(พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเชียงตุง)ไปไหว้พระวัดพระแก้ว วัดที่ถูกบูรณะใหม่โดยแม่ทัพชาวไทยในยุคสมัยที่เชียงตุงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
เวลา  18.00 น. เช็คอินเข้าโรงแรม/อาหารเย็นตาอัธยาศัย
2 ก.ค.60 ชนเผ่าแอ่นตากแดด-ชนเผ่าอาข่า
เวลา 07.00 น. ออกเดินทาง (ออกนอกเมือง) ไปถวายวิหารและพระประธาน ถวายเทียนพรรษา (๑)  วัดแอ่นตากแดด /ถวายเทียนพรรษา (๒) แอ่นหัวริน/เดินทางกลับสู่เมืองเชียงตุง/
ช่วงบ่าย            ถวายเทียนพรรษา วัดบ้านใหม่หัวเวียงอาข่า/ ถวายเทียนพรรษา (๔)วัดดอกป้าน/
นมัสการสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า องค์ประมุขสงฆ์พระสังฆราชแห่งนครเชียงตุง ณ วัดราชฐานหลวงเชียงยืน-ชมวิหารที่สร้างโดยเจ้าแม่ทิพย์วรรณ ณ เชียงตุง(ณ ลำปาง) พระชายาของเจ้าพรหมลือ ณ เชียงตุง อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง สักการะพระพุทธรูปโบราณปางดีดน้ำมนต์ ถวายเทียนพรรษา = (๕)ชมหอคำหลวง(คุ้มเจ้าฟ้าในอดีต) ที่ถูกทางรัฐบาลทหารพม่าทุบทำเป็นโรงแรม และหอเจ้าฟ้าที่ยังคงสะภาพเดิมอีกหลังหนึ่ง ถวายเทียนพรรษา (๖) ณ วัดอินทบุปผาราม(วัดที่มีน้ำบ่อทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ จารึกโบราณ และพระพุทธรูปที่เชื่อว่าพระยาอินทร์มาช่วยสร้าง) / ถวายเทียนพรรษา (๗) วัดธัมโมตะยะ(ศูนย์กลางการศึกษาสงฆ์แบบไทใหญ่ กลับที่พักโรงแรม/พักผ่อนตามอัธยาศัย
3 ก.ค. 60
เวลา 07.00 น. (๘) ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร(สร้างโดยคณะสงฆ์วัดป่าแดงมหาวิหารจากเชียงใหม่ เมื่อห้าร้อยกว่าปีก่อน ปัจจุบันยังมีพระพุทธรูปที่นำไปจากเชียงใหม่ในอดีต)/ชมประตูป่าแดง ประตูเมืองโบราณที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด/ ชมกู่(ที่บรรจุอัฐิ)อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง/เดินทางออกนอกเมือง ไปถวายเทียนพรรษา (๙) ณ วัดบ้านไฮใต้-ถวายเทียนผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบทบทุนบุรณะวิหาร
ช่วงบ่าย ถวายเทียนพรรษา (๑๐)ณ วัดพระธาตุจอมคำ (หนึ่งในสามจอม-เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์จำนวนจำนวน 2 เส้น/ ชมลายคำที่ผนังวิหารที่สวยงาม สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จไปวัดนี้ ถวายเทียนพรรษา (๑๑) วัดธรรมวงศ์ เป็นวัดของชาวลั๊วหรือไทยดอย ที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายและเชียงตุง กว่า 700ปีกว่า/ ถวายเทียนพรรษา(๑๒) วัดราชฐานหลวงหัวข่วง ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์เชียงตุง/นำท่านเข้าชมหนองตุง ที่อยู่กลางเมืองเชียงตุง เป็นหนองน้ำที่ใสสะอาด (น้ำหนองที่ไม่เคยแห้งและท่วม) /เข้าโรงแรมที่พักอาศัย-พักผ่อนตามอัธยาศัย
4 ก.ค. 60
เวลา 07.00 น. เช็คเอาส์ออกจากโรงแรม/ซื้อของฝากที่ตลาดเช้าเชียงตุง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง มีสินค้าให้เลือกมากมาย ทั้งสิ้นค้าพื้นบ้านท้องถิ่น สินค้าจากพม่า จีนและไทย /ออกเดินทางกลับไทย ถึงแม่สายเวลาประมาณ 16.30 น. / ซื้อของฝากที่ตลาดท่าขี้เหล็ก-แม่สาย / เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ 21.30 น.
*** กรณีของคณะญาติธรรมที่มาจากกรุงเทพฯ สามารถจองตั๋วรถทั่วร์กลับ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
ไฟฉาย / ยารักษาโรคประจำตัว / ร่ม / ของใช้ส่วนตัว / รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น / ผ้าปิดจมูก / เงินสดสำหรับใช้จ่าย(อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาท= 3,800 จ๊าต)/ของทำบุญเช่น เทียนพรรษา(เล่มเล็กใช้จุดในห้องเพื่อเรียนหนังสือได้)
 
เอกสารประกอบการเดินทาง
 

 1. สำเนาบัตรประชาชน (โดยทาง Line) 2.สำเนารูปถ่าย (โดยทาง Line) 3.บัตรประชาชนตัวจริงให้นำไปในวันเดินทาง ห้ามลืม

ค่าใช้จ่ายเพื่อจาริกแสวงบุญ 4,900.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ (พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500.- บาท)
1.ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง(ตั้งแต่แม่สาย)   2.ค่าที่พักโรงแรม  3. ค่าเอกสารผ่านแดนไทย และพม่า  4. ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศพม่า(ค่าเหยียบแผ่นดิน)  5. ค่าผ่านด่านภายในประเทศพม่า 6.ค่าไกด์ท้องถิ่น  7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  8. ค่าติดต่อประสานงาน

ติดต่อสอบถาม
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ห้อง Monk Chat  มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างวิหารหลวงและโบสถ์พระเจ้าเก้าตื้อ) วัดสวนดอก ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่  โทร. 086-6704579 และ 081-950-9109 Email:cmcm_cmk@hotmail.com
Facebook: mpkmcu@gmail.com /id line. 086-670-4579/ www.mkmcu.net
หมายเหตุ : กำหนดการจาริกแสวงบุญนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคณะญาติธรรมเป็นหลัก  ; สาธุ ขออนุโทนาบุญ
 


 


 

 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ปฎิทิน
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31